KL / NEDEĽNÝ KONCERT V KOSTOLE

vystúpenie súboru starej hudby v Evanjelickom kostole Svätej Trojice

Koncert sa uskutoční v Evanjelickom kostole Svätej Trojice, na Strečnianskej ulici č. 15 v Petržalke. 

účinkujú:

Michal Hottmar /arcilutna

Alexander Botoš /barokové violončelo

Andrea Pietrová /spev

 

Exteriér

  21.08.2022 | 19:00 - 20:00

  HUDBA

KL / NEDEĽNÝ KONCERT V KOSTOLE

Podobné podujatia