Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Osobné údaje Poskytovateľa:        

e-mail

Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje:

Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava, IČO: 00179949 

 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: 

+421 48 41 46 759

 

Účely spracovania: 

Zasielanie marketingových ponúk/newsletterov na základe súhlasu dotknutej osoby

 

Doba uchovávania osobných údajov: 

Po dobu trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov.

 

Práva Poskytovateľa osobných údajov:

súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese Prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu na adresu matej.oravec@kzp.sk

Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.