CC Centrum

CC Centrum

Jiráskova 3, 851 01 Bratislava

RECEPCIA
Telefón: +421 2 63 824 390 
E-mail: ccc@kzp.sk

Zobraziť kontakty

Vedúca prevádzky CC Centrum
Mgr. Zuzana Guľová

tel: +421 2 63 824 390 / mobil: +421 917 71 10 90   
e-mail: zuzana.gulova@kzp.sk

Kultúrno-osvetový pracovník-metodik pre mládež
Marta Droppová    

tel: +421 2 68 299 220 / mobil: +421 917 71 10 86   
e-mail: marta.droppova@kzp.sk

Naše priestory:

VIRTUÁLNA PREHLIADKA: