MUZIKOTERAPIA 2024

Konferencia o muzikoterapii 2024 - platforma pre stretnutie muzikoterapeutov.

Konferencia venovaná pamiatke prof. Antona Gútha st.

Zámerom projektu je predstaviť tak odbornej, ako aj laickej verejnosti témy z oblasti muzikoterapie.
Vytvorenie priestoru pre ľudí, ktorí sa zaujímajú a zaoberajú témou muzikoterapie.

Podujatie sa uskutoční v piatok 19.04.2024 o 18:00 — 22:00
v Dome kultúry Lúky, Vígľašská 1, Bratislava.

cieľová skupina: odborná verejnosť - študenti, profesionáli - muzikoterapeuti - lekári / široká laická verejnosť - partneri

Garantom podujatia je oz Zvuky cez ruky & Rytmika.sk.

Odborní partneri a inštitúcie:
Mgr. Jana Halmo, PhD. / Mgr. et Mgr. Linda Horváthová / PhDr. Peter Kusý, PhD. / MUDr. Veronika Petrušová + Mgr. Anton Gúth ml.

01__________
18:00 - 18:30    téma_01 | 18:30 - 18:45 praktický vstup_01 | 18:45 - 19:00 diskusná pauza_01
Mgr. Jana Halmo, PhD.
História a súčasnosť muzikoterapie v slovenskom kontexte

02__________
19:00 - 19:30    téma_02 | 19:30 - 19:45 praktický vstup_02 | 19:45 - 20:00 diskusná pauza_02
Mgr. et Mgr. Linda Horváthová
Muzikoterapia v procese sprevádzania detských onkologických pacientov a ich rodín

03__________
20:00 - 20:30    téma_03 | 20:30 - 20:45 praktický vstup_03 | 20:45 - 21:00 diskusná pauza_03
PhDr. Peter Kusý, PhD.
Interpersonálna teória hudby ako odpoveď na otázku – Čo v hudbe nás (ne)priťahuje?

04__________
21:00 - 21:30    téma_04 | 21:30 - 21:45 praktický vstup_04 | 21:45 - 22:00 záverečná diskusia
MUDr. Veronika Petrušová + Mgr. Anton Gúth ml.
Rytmy dejov - možnosti využitia muzikoterapeutických techník na psychiatrickej klinike


Zmena programu vyhradená.

Lístky na konferenciu sa dajú zakúpiť aj na mieste.

Projekt finančne podporili spoločnosť Veolia a spoločnosť SPP.

FB event

Pre viac informácií kontaktujte prosím: office@rytmika.sk


Dom kultúry Lúky

  19.04.2024 | 18:00 - 22:00

  HUDBA, KOMUNITNÉ AKTIVITY

 10 €

MUZIKOTERAPIA 2024

Podobné podujatia