Ozveny svetových festivalov: STEPNE

r. M. Vroda, UK, 2023, slovenské titulky, MP, 112 min.

Príbeh, ktorý je zasadený do veľkolepej zimnej ukrajinskej prírody, sa odohráva na pozadí postupne zanikajúcich ukrajinských dedín a vynárajúcich sa pocitov odcudzenia medzi ľuďmi v postsovietskej spoločnosti, STEPNE je príbeh Anatolija, muža, ktorý sa vracia domov z veľkomesta, aby sa postaral o svoju umierajúcu matku. Odchod matky, opätovné stretnutie s bratom a ženou, ktorú miluje, ho prinútia zamyslieť sa nad svojím životom a rozhodnutiami, ktoré v živote urobil. A potom, tesne pred svojou smrťou, povie matka Anatolijovi o poklade, ktorý zakopala v kôlni...

csfd

Dom kultúry Lúky

  02.12.2023 | 17:00 - 19:00

  KINO

 6 / 5 €

Ozveny svetových festivalov: STEPNE

Podobné podujatia