PLUS - PETRŽALSKÁ UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

4. ročník prednášok pre seniorov

Jozef Banáš:
Motivácia môjho života a tvorby     

Prihlásiť sa môžete v kancelárii podateľne Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 alebo mailom: janka.chladecka@euba.sk

Finančne podporuje Mestská časť Bratislava-Petržalka a venuje seniorom.
Odborne a oganizačne zabezpečuje Ekonomická univerzita v Bratislave.
Ďalšie informácie: 02/67 295 171, janka.chladecka@euba.sk

Dom kultúry Zrkadlový háj

  06.07.2022 | 09:30 - 11:00

  KOMUNITNÉ AKTIVITY, PRE SENIOROV

PLUS - PETRŽALSKÁ UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

Podobné podujatia