STRETNUTIE S POÉZIOU

Seniorcaffé

ZLATÁ SLOVENSKÁ KLASIKA - popoludnie pre milovníkov poézie 
Interpretácia známych básní slovenských velikánov, spojené s pútavým rozprávaním o ich živote a tvorbe.  
Hostiteľka a interprértka poézie predstaví diela z tvorby P. O. Hviezdoslava, J. Smreka, V. Beniaka, M. Haugovej a tiež iných autorov. 

účinkuje: Zuzana Ocharovichová 

info: 0917 711 086,  marta.droppova@kzp.sk,

          

  

CC Centrum

  25.05.2022 | 15:00 - 16:00

  PRE SENIOROV

 3 €

STRETNUTIE S POÉZIOU

Podobné podujatia