TOPOĽČIANSKA TANEČNÁ AKADÉMIA

Prezentácia žiakov tanečného odboru.

Prezentácia žiakov tanečného odboru Základnej umeleckej školy Jána Albrechta v Petržalke.

Vystúpenia našich tanečníkov v rámci Slávnostnej akadémie pravidelne vypredávajú Dom kultúry Zrkadlový háj v bratislavskej Petržalke. Približne 150 žiakov odboru študuje klasický, ľudový aj moderný tanec.

Dom kultúry Zrkadlový háj

  08.06.2023 | 14:00 - 20:00

  DIVADLO, PRE DETI

 5 €

TOPOĽČIANSKA TANEČNÁ AKADÉMIA

Podobné podujatia