VIANOČNÁ PETRŽALKA 2023 / VIANOČNÝ PIATOK

Vianočný piatok na Námestí Republiky.

ZUŠ Macharova - spevácky zbor Canens a detský spevácky zbor Sedmohlások

ZUŠ Jána Albrechta - recitácia

MŠ Tupolevova - scénka, tanec, spev, recitácia

DFS Hájenka - zimné hry, koledy, vinše

La Musica - spev

Exteriér

  01.12.2023 | 17:00 - 18:00

  HUDBA

VIANOČNÁ PETRŽALKA 2023 / VIANOČNÝ PIATOK

Podobné podujatia