ARS POETICA 2023

Ars Poetica s fokusom na ženskú poéziu, pod headlinom Cherchez la femme.

Celý rad popredných európskych umelkýň nás počas magických večerov inšpiruje hĺbkami a zákutiami svojho cítenia, energie a imaginácie.

Detailný program a plagát na stiahnutie nájdete tu

Vstup na večery poézie a workshopy je voľný.

Vo V-klube Vás 16. a 17. novembra večer čaká aj nejeden pohár dobrého vína.

19.11.2023 | 15:00 | DK Zrkadlový háj 
ARS POETICA 2023: ART BOOK
tvorivý workshop pre deti, vedie Lívia Kožušková

19.11.2023 | 17:30 | DK Zrkadlový háj 
ARS POETICA 2023: CIA RINNE - VÍZIE
soireé s multižánrovou svetovou umelkyňou

Kiná v Artkine za zrkadlom jednotlivo 3 €.
Permanentka 9 € na všetkých 6 premietaní.

FILMY:

20.11.2023 | 18:30 | DK Zrkadlový háj
ARS POETICA: MODERNÍ POEZIE DO ŠKOL
Pásmo filmových interpretácií poézie z dielne Sliezskej univerzity v Opave.

20.11.2023 | 20:00 | DK Zrkadlový háj
ARS POETICA: 15x15x5 (minisalon 1984)
r. Janek Růžička, Česká republika, Slovensko, 2023, far., 100 min.

21.11.2023 | 18:00 | DK Zrkadlový háj
ARS POETICA: PRAVDA JE TO NAJDÔLEŽITEJŠIE
r. Maroš Brázda, Slovensko, 2023, far., 81 min

21.11.2023 | 20:00 | DK Zrkadlový háj
ARS POETICA: KAPRKÓD
Lucia Králová, Česká republika, Slovensko, 2022, far. 91 min.

22.11.2023 | 18:30 | DK Zrkadlový háj
ARSPOETICA: RIEKA
r. Jennifer Peedomová, Austrália, 2021, far., 75 min.

22.11.2023 | 20:00 | DK Zrkadlový háj
ARS POETICA: ZAVÝJAŤ PO SVOJOM
r. Asia Dér, Slovensko, Maďarsko, 2022, far., 90 min.

dramaturgia:
doc. Mgr. Martin Palúch, PhD

V roku 2001 ukončil štúdium filmovej vedy na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. V súčasnom období pôsobí ako samostatný vedecký pracovník v Ústave divadelnej a filmovej vedy CVU SAV v Bratislave. Zároveň prednáša v odbore dokumentárna filmová tvorba na Fakulte dramatických umení, Akadémie umení v Banskej Bystrici a vedie seminár o dejinách a teórii dokumentárneho filmu v Ateliéri réžie dokumentárneho filmu na FTF VŠMU v Bratislave. Je autorom mnohých článkov a odborných štúdií z oblasti teórie a dejín filmu a knižnej publikácie Vnem v zrkadle fotografie a filmu (2010) a spoluautorom monografie Herec Ivan Palúch (2008). V roku 2015 mu vyšla obsiahla publikácia Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989 a v roku 2017 monografia Cenzúra a dokumentárny film po roku 1989. Režisér strihového filmu Odpočítavanie – posledný film Ivana Palúcha (2022). Od roku 2023 je umeleckým riaditeľom MFF Art Film Fest Košice. 

oficiálna stránka

Najbližšie podujatia