KRÚŽKY, KURZY A AKTIVITY V CC CENTRE

ZÁPIS DO ZÁUJMOVÝCH KURZOV A KRÚŽKOV V CC CENTRE

Suhlas GDPR - KURZY

Žiadosť o prijatie (prihláška) deti a mládež 2
Žiadosť o prijatie (prihláška) dospelý

Krúžková / kurzová činnosť pokračuje:

od 15. 1. do 27. 3. 2024

PLATBY ZA KRÚŽKY JANUÁR - MAREC 2024
prosím vždy sa informujte o kapacitách v kurze telefonicky alebo mailom, predtým ako kurz uhradíte.

Podujatia Cvičenie pre petržalské seniorky od 8. 1. 2024, platba prebieha v hotovosti, jednorazovo, pri vstupe na aktivitu.

č. účtu: SK54 5600 0000 0018 0067 2002
Pri platbe je potrebné uviesť názov kurzu + variabilný symbol kurzu.

Bližšie informácie o kurzoch a krúžkoch CC Centra získate na e-mailovej adrese/telefónnom čísle: 
mail: zuzana.gulova@kzp.sk
telefón: 0917 711 090

VÝTVARNÝ KURZ PRE DETI OD 7 DO 14 ROKOV

Utorok: 16:00 – 17:30
Výuka základných výtvarných techník – maľba, pastel, kresba. Hravé a fantazijné tvorenie. Kombinované techniky tvorby. Základy z dejín a teórie výtvarného umenia.  

Lektor: akad. mal. Dušan Sekela
Miesto: Výtvarný ateliér
Trvanie kurzu: 16.  1. – 26. 3. 2024  
Platba:  40 € /10 lekcií/ okrem jarných prázdnin!
Údaje k platbe: SK54 5600 0000 0018 0067 2002, VS: 2027091 /do poznámky : výtvarný-deti/


 

VÝTVARNÝ KURZ PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH

Utorok: 17:45 – 19:15
Výuka základných výtvarných techník – akvarel, kresba uhľom a tušom, maľba – akryl, tempera.  Kombinované techniky tvorby. Tematická tvorba – Portrét, Zátišie, Krajinomaľba, Lyrická abstrakcia. Základy z dejín a teórie výtvarného umenia.


Lektor: akad. mal. Dušan Sekela
Miesto: Výtvarný ateliér
Trvanie kurzu: 16. 1. – 26. 3. 2024
Platba:  55 € /11 lekcií/
Údaje k platbe: SK54 5600 0000 0018 0067 2002, VS: 2027092 /do poznámky: výtvarný-dospelí/

 

VÝTVARNÝ KURZ PRE SENIOROV

Utorok: 9:30 – 11:00
Výuka základných výtvarných techník – akvarel, kresba uhľom a tušom, maľba – akryl, tempera.  Kombinované techniky tvorby. Tematická tvorba – Portrét, Zátišie, Krajinomaľba, Lyrická abstrakcia. Základy z dejín a teórie výtvarného umenia.

Lektor: akad. mal. Dušan Sekela
Miesto: Výtvarný ateliér
Trvanie kurzu: 16. 1. – 26. 3. 2024
Platba:  33 € /11  lekcií/
Údaje k platbe: SK54 5600 0000 0018 0067 2002, VS: 2027090 /do poznámky: výtvarný-seniori/

 

KURZ ORIENTÁLNEHO TANCA

Piatok: 17:30 – 18:30
Kurz orientálneho tanca prebieha v príjemnej  a priateľskej atmosfére. Orientálny tanec harmonizuje telo i dušu, znižuje účinky stresu a vyčerpania, formuje krásne postavu, napomáha k správnemu držaniu tela, dodáva sebavedomie i energiu.

Lektor: Alica Mancová
Miesto: Malá tanečná sála
Trvanie kurzu: 19. 1. – 22. 3. 2024
Platba: 40 € / 10 lekcií /  
Údaje k platbe: SK54 5600 0000 0018 0067 2002, VS: 2037042 /do poznámky: orientálny tanec/

KERAMICKÝ KURZ PRE DETI OD 5 DO 8 ROKOV

Štvrtok: 16:00 – 17:00
Základy práce s hlinou, tvorivé modelovanie, hravé postupy, jednoduchá úprava keramiky pred výpalom, dekorovanie keramiky engobami a glazúrami.  

Lektor: Mgr. Zuzana Guľová
Miesto: Keramický ateliér
Trvanie kurzu: 18. 1. – 21. 3. 2024
Platba: 40 € /10 lekcií/ okrem jarných prázdnin!
Údaje k platbe: SK54 5600 0000 0018 0067 2002, VS : 2027097/do poznámky: keramika-deti/

 

KERAMICKÝ KURZ PRE DETI OD 9 DO 14 ROKOV

Streda: 16:00 – 17:00
Základy práce s hlinou, tvorivé modelovanie, úprava keramiky, dekorovanie keramiky engobami a glazúrami. Výuka základných technických postupov pri práci s hlinou a základov točenia na elektrickom hrnčiarskom kruhu.

Lektor: Mgr. Zuzana Guľová
Miesto: Keramický ateliér
Trvanie kurzu: 17. 1. – 27. 3. 2024
Platba: 40 € /10 lekcií/ okrem jarných prázdnin!
Údaje k platbe: SK54 5600 0000 0018 0067 2002, VS: 2027098/do poznámky: keramika-deti/

 

KERAMICKÝ KURZ PRE SENIOROV

Streda: 9:30 – 11:00
Základy práce s hlinou, tvorivé modelovanie, úprava keramiky, dekorovanie keramiky engobami a glazúrami. Výuka základných technických postupov pri práci s hlinou a základov točenia na elektrickom hrnčiarskom kruhu.

Lektor: Danica Hanulová
Miesto: Keramický ateliér
Trvanie kurzu: 17. 1. – 27. 3. 2024
Platba: 33 € /11 lekcií/
Údaje k platbe: SK54 5600 0000 0018 0067 2002, VS : 2027095 /do poznámky: keramika-seniori/

KERAMICKÝ KURZ PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH

Utorok: 17:30 – 19:00
Základy práce s hlinou, tvorivé modelovanie, úprava keramiky, dekorovanie keramiky engobami a glazúrami. Výuka základných technických postupov pri práci s hlinou a základov točenia na elektrickom hrnčiarskom kruhu.

Lektor: Danica Hanulová
Miesto: Keramický ateliér
Trvanie kurzu: 16. 1. – 26. 3. 2024
Platba: 55 € /11 lekcií/
Údaje k platbe: SK54 5600 0000 0018 0067 2002, VS: 2027096 /do poznámky: keramika-mladez/

PILAKOJOGA

Bližšie info o podujatí : 6. a 7. 9. na DOD v CC Centre
Cvičenie zahŕňa prvky kalenetiky, pilatesu, strečingu a jogy. Cviky sú zamerané na prevenciu a precvičovanie problematických častí tela – chrbtice a kĺbov i na spevňovanie svalového. Kondičná príprava.   

Lektor: Mária Szedlárová
Miesto: Malá tanečná sála

Mesačné platby:
pondelky: 15. 1. – 12. 2. 2024, 19. 2. – 25. 3.2024 - suma:  15 €
stredy: 17. 1. – 14. 2. 2024, 21. 2. – 27. 3.2024 - suma: 15 €
Údaje k platbe: SK54 5600 0000 0018 0067 2002, VS: 2047044 /do poznámky: pilakojoga-po,  pilakojoga-st, pilakojoga-po/st / 

CVIČENIE PRE PETRŽALSKÉ SENIORKY

Pondelok: 9:00 – 10:00, 10:00 – 11:00
Streda: 9:00 - 10:00, 10:00  – 11:00
Rekondično-rehabilitačné cvičenia  sú určené pre aktívne seniorky v Petržalke. Zdravotné cvičenie prispieva k pohode a k dobrej nálade. Vhodne zvolené cviky redukujú bolesti chrbtice a pomáhajú v boji s nadváhou, zvýšeným krvným tlakom, osteoporózou, artrózami a depresiou

Na kurz sa neprihlasuje, stačí prísť a zapojiť sa!

Lektor: Mgr. Janka Beňušová
Miesto: Malá tanečná sála

Pondelky – cvičenia: 8. 1. –  25. 3. 2024
Platba: 1 € / cvičenie pre petržalské seniorky, 2 € - mimopetržalské seniorky a neseniorky

Streda - cvičenie: 10. 1. – 27. 3. 2024
Platba: 1 € / cvičenie, 2 € - mimopetržalské seniorky a neseniorky

Obmedzená kapacita priestoru na jedno cvičenie je maximálne 20 senioriek!

Najbližšie podujatia