KL / LETNÝ SENIORSKÝ ATELIÉR

výtvarný workshop pre seniorov nad 60 rokov

Výtvarný workshop ponúkne seniorom pestrú paletu tvorivých aktivít. Pod vedením odborného lektora sa návštevníci kurzu zoznámia s lineárnou a farebnou perspektívou krajiny v praxi a oboznámia sa so základnými technikami kresby a maľby na rôzne témy.

Workshop im tiež pomôže preniknúť do tajomstiev tvarov a farieb, v príjemnom prostredí ateliérov CC Centra. 

CC Centrum

  19.07.2022 | 09:30 - 11:30

  KOMUNITNÉ AKTIVITY, PRE SENIOROV, WORKSHOPY

 5 € - deň, alebo 25 € - permanentka na týždeň

KL / LETNÝ SENIORSKÝ ATELIÉR

Podobné podujatia