FLORA 2023

Stretnutie milovníkov flóry v Dome kultúry Lúky.

Swap–výmena rastlín, tematické prednášky a filmová projekcia.


10:00 – 18:00          Swap – výmena rastlín

10:00 – 14:00          Prezentácie rastlín

14:00 – 14:30          Prednáška 01 – Flóra & hudba – doc. Jozef Cseres

15:00 – 15:30          Prednáška 02 – Bylinková škola – Anton Olšinský

16:00 – 16:30          Prednáška 03 – Hydroponické pestovanie – Hausnatura

18:00 – 19:30          film – Slávnosť v botanickej záhrade, 1969, réžia: Elo Havetta

__________________________________________________________________________________

flóra & hudba

Botanické a mykologické rytmy v aktuálnej hudbe

Rytmy, s akými pracujú súčasní hudobníci, nie sú nutne viazané na oblasť hudby a dokonca ani sama hudba nemusí byť podmienená výlučne ľudským faktorom. Aktuálna zvukotvorba hľadá a nachádza inšpirácie aj v zdanlivo tichom svete rastlín a húb. V prednáške sa dozviete a dopočujete, čo všetko dnes môže byť hudbou a aké členité býva jej teritórium. Hudba môže byť len objavená rytmická či melodická krajina, ktorej tvorca si privlastňuje štruktúry a procesy existujúce v indeterministickej ríši vývojovo nižších biologických organizmov.

doc. Jozef Cseres, Ph.D. – kurátor, estetik, historik umenia, publicista, multimediálny umelec (pod umeleckým pseudonymom HEyeRMEarS), muzikológ a vysokoškolský pedagóg

Jozef Cseres (1961) prednáša estetiku a filozofiu hudby a vizuálnych umení na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Predmetom jeho vedeckého a teoretického záujmu sú štrukturálne vzťahy hudby a mýtu, problém reprezentácie v umení, umelecké intermédiá a experimentálna a improvizovaná hudba. Je autorom niekoľkých kníh a veľkého množstva štúdií, esejí a prekladov. Popri vedeckej a pedagogické kariéry je aktívny aj ako kurátor a vydavateľ. Pod pseudonymom HEyeRMEarS často balansuje na hraniciach medzi diskurzívnymi a nediskurzívnymi spôsobmi vyjadrenia a medzi textom, umením a hrou, vytvárajúc performancie, inštalácie, audiovizuálne koláže a rozličné intermédiá. Cseres realizoval a prezentoval svoje výstupy a projekty na výstavách, festivaloch a sympóziách v mnohých európskych a ázijských krajinách, USA a Austrálii. Žije a tvorí v Brne.

__________________________________________________________________________________

Bylinková škola

Anton Olšinský, bylinkár, liečiteľ, lektor, spisovateľ a tvorca systému Fytolife.

Počas svojej praxe prišiel na to, ako prostredníctvom prírody prebudiť samo-ozdravovací reflex tela. Akým spôsobom ho prebudiť a využiť jeho sily k uzdraveniu vyučuje na bylinárskych kurzoch prednáškach a workshopoch.

Fytolife je unikátny, 20 ročnou praxou overený systém ozdravenia a reštartu celého organizmu.

Cesta, životný štýl a filozofia súčasne.

Vedie kurzy fytoterapie, bylinnej detoxikácie FYTO detox, prednáša o liečbe bylinkami a alternatívnymi postupmi prírodnej (naturálnej) medicíny. Učí, ako využívať alternatívne systémy a postupy, masáže, akupunktúru, dýchanie, pohyb, fyzioterapiu, dietológiu, ako aj pomocné terapie pri všetkých ochoreniach.

Počas svojej praxe vytvoril receptúry detoxikačných a liečivých bylinných zmesí. Bylinky sú miešané priamo na mieru pre každého klienta. Diagnostika a následná terapia je zameraná na človeka ako na ľudskú bytosť a nie len na chorobu.

bylinkovaskola.eu

__________________________________________________________________________________

Hausnatura

HAUSNATURA je moderná hydroponická vertikálna mestská farma v centre Bratislavy, v ktorej sa zelenina pestuje vo vode a nie v pôde.

unikátny systém

Hausnatura je jedinečná hydroponická farma na Slovensku. Rastliny sa nepestujú v pôde, ale vo vode. Na relatívne malej ploche vedia zabezpečiť bohatú úrodu, pretože zelenina rastie na viacúrovňových regáloch v interiéri. V interiérových priestoroch vedia dokonale ovládať teplotu prostredia, vlhkosť, či množstvo UV žiarenia. Rastliny tak dostávajú všetko, čo potrebujú.

hausnatura.sk

__________________________________________________________________________________

film - Slávnosť v botanickej záhrade

réžia Elo Havetta, 1969, 83 min.

Farebná féeria o potrebe zázraku v ľudskom živote, impresívne očarenie prírodou a radosťou zo života a pohybu. Mozaikovité rozprávanie o krčmárke Márii, večnej neveste, vytrvalo a márne vodiacej k oltáru otca svojich ôsmych dcér Pištu a o Pierrovi, ktorý svojim príchodom naruší pokoj vinárskej dediny Bábindolu a naučí jej obyvateľov vychutnávať život.

poznámky

Hoci Havettove filmové dielo nie je rozsiahle [zomrel ako 37 ročný], malo pre vývoj slovenskej kinematografie výnimočnú umeleckú a historickú hodnotu. Svoj režijný hraný debut Slávnosť v botanickej záhrade nakrúcal na západnom Slovensku, pre ktoré sa nadchol. Vo svojom filme originálne spojil inšpiráciu naivným maliarstvom, nemým filmom a výtvarným impresionizmom.

Okrem hercov mnoho postáv stvárnili neherci napr. dôchodcovia, záhradník kroměřížskej botanickej záhrady, lesný robotník, umelecký maskér, či rekvizitári. Postavu muzikanta si zahral spisovateľ Vincent Šikula. V rozhovore pre časopis Film a divadlo Elo Havetta povedal: " Zvládnuť početný komparz, zložité kostýmovanie, robiť leto v zime, ignorovať blato po kolená, zakladať a hasiť požiare, pobehovať pod "dažďovým zariadením", dažďom, ktorý mrzne vo vzduchu a dať tomu všetkému ľahkosť, bolo niekedy skutočne nad ľudské sily."

Aj napriek umeleckým hodnotám filmu osobitná komisia Ministerstva kultúry SSR rozhodla začiatkom 70. rokov zaradiť Slávnosť v botanickej záhrade medzi zakázané filmy. Ortieľ nad filmom znel: "dielo nie je politicky škodlivé, ale pôsobí dojmom zbytočnosti."

(autor: R. Šmatláková, 2008)

skcinema.sk

 

 

Dom kultúry Lúky

  30.09.2023 | 10:00 - 20:00

  KOMUNITNÉ AKTIVITY, KINO

 4 €

FLORA 2023

Podobné podujatia