Folklórne zrkadlenie v programe ZABUDNUTÍ

Scénický program FS Očovan uvedený k 85. výročiu založenia FSk Očovan

Autor a námet programu: Pavol Hossa

Scénická spolupráca: Janka Hossová, kolektív FS Očovan

Divadelná príprava: Janka Záchenská

Choreografie: Pavol Hossa, Janka Hossová, Michal Mejer /in memoriam/

Hudobná réžia: Michal Budinský

Hudobná spolupráca: Temperament Cimbal Orechestra a ĽH FS Očovan

Grafický dizajn: Martin Holík

Grafická spolupráca a marketing: Jakub Lupták

Dom kultúry Zrkadlový háj

  16.09.2022 | 19:00 - 23:00

  HUDBA, KOMUNITNÉ AKTIVITY

 12 €

Folklórne zrkadlenie v programe ZABUDNUTÍ

Podobné podujatia