KL / LETNÉ AKTIVITY - HRAVÁ GRAFIKA

Letné tvorivé workshopy

LETNÉ AKTIVITY - HRAVÁ GRAFIKA
Počas letných dní vás radi uvítame na tvorivých workshopoch v klubovni s komunitnou záhradou v Dome kultúry Lúky. Tento týždeň bude venovaný hravej grafike. Vyskúšame si netradičné grafické techniky, kde nepotrebujeme ani rydlá, ani grafický lys. Vystačíme si aj s bežnými predmetmi okolo nás.

Dom kultúry Lúky

  18.08.2022 | 09:00 - 12:00

  PRE DETI, WORKSHOPY

 7 € - deň, alebo 35 € - permanentka na týždeň

KL / LETNÉ AKTIVITY - HRAVÁ GRAFIKA

Podobné podujatia