VEČER TANEČNÉHO HUMORU - TANEC A INÉ PROBLÉMY

Skupina tanečného humoru VŠETEČNÍCI.

Položme si najprv otázku „Čo je to problém?“. Podľa slovníka je problém „uvedomenie si nežiadúceho, nechceného stavu niečoho". Všimnite si, prosím, dôležité slovo „uvedomenie“. Uvedomenie je vlastnosťou vedomia, a preto je problém typický pre bytosti s vedomím. Živé bytosti. Kameň nemá vedomie, preto aj akékoľvek problémy sú mu cudzie. Je mu jedno, že sa o malú chvíľu stane súčasťou chodníka, či bude hodený do susedovho okna. Živá bytosť hodená do susedovho okna, napríklad holub, vníma túto situáciu naopak ako problém. Rovnako aj sused, ktorý sa v tom čase z okna pozerá a zisťuje, čo je nové. Problémy vznikajú v ľubovoľných oblastiach našich životov a jednou z nich je aj tanec.

Námet a scenár: Ján Všetečka, Zdeno Jašek
Hudba a texty piesní: Ján Všetečka a pospolitý ľud
Choreografia: Stano Marišler, Lucia Nogová, Ján Všetečka
Príprava detí/mládeže: Radka Vatrálová, Katka Konswaldová, Marta Valentová
Scéna: Nikita Nikto
Grafický dizajn: Ján Všetečka
Projekcia: Ján Všetečka
Produkcia: Maroš Červenák
Asistenti réžie: Stano Marišler, Maroš Červenák, Zdeno Jašek
Réžia: Ján Všetečka
Účinkuje: Skupina tanečného humoru VŠETEČNÍCI
Dĺžka programu: 90 minút

oficiálna stránka

Dom kultúry Zrkadlový háj

  01.04.2023 | 18:00 - 22:00

  DIVADLO

 18 €

VEČER TANEČNÉHO HUMORU - TANEC A INÉ PROBLÉMY

Podobné podujatia