ZRUŠENÉ! MELÓDIE Z ČIAS PROPELERU

PRIVÍTAJME NOVÝ ROK – NOVOROČNÝ KONCERT Metropolitný orchester Bratislava

Sólisti: Eva Dovcová, Otokar Klein

Dirigent: Leoš Svárovský (CZ)

Metropolitný orchester Bratislava tradične organizuje pre svojho dlhoročného partnera (Bratislavský kultúrny spolok) výnimočný Bratislavský novoročný koncert. Keďže sa ale ten koná pre uzavretú spoločnosť, má možnosť ho väčšie publikum vidieť jedine prostredníctvom televízie. V roku 2022 po prvý krát prináša MOB prakticky identický koncert aj pre petržalské publikum. Predstavia sa vynikajúci sólisti Eva Dovcová a Otokar Klein. Pozvanie za dirigentský pult prijal slávny český dirigent Leoš Svárovský. Na koncerte odznie výber krásnych operetných ale i operných melódií.

PROGRAM KONCERTU

Franz Schubert: Vojenský pochod č. 3

Franz von Suppé: Desať dievčat a žiadny muž – predohra operety

Franz Lehár: Moje pery bozkávajú tak horúco – pieseň Giudity z rovnomennej operety

Josef Strauss: V letku – rýchla polka

Franz Lehár: Vám svoje srdce dám – pieseň z operety Zem úsmevov

Carlos Gardel: Por Una Cabeza – husle sólo Peter Uličný

Johann Strauss: Môj pán markíz – pieseň z operety Netopier

Emmerich Kálmán: Joj Cigán! – pieseň z operety Grófka Marica

Johann Strauss: Lucifer – rýchla polka

Franz Lehár: Cítim náhle – duet z operety Veselá vdova

Johann Strauss: Na krásnom modrom Dunaji – valčík

Charles Gounod:  Šperková ária – ária Margaréty z opery Faust a Margaréta

Giacomo Puccini: Nessun Dorma – ária Kalafa z opera Turandot

Gejza Dusík: Pieseň o rodnej zemi – duet z operety Hrnčiarsky bál

---------------------------------------------------------------------------

Eva Dovcová

Otokar Klein

Leoš Svárovský

Zmena zamerania koncertov a účinkujúcich vyhradená.

Metropolitný orchester Bratislava (MOB) je hudobné teleso, ktoré na slovenskej hudobnej scéne pôsobí už od roku 2005. Pri založení si MOB za cieľ stanovil zachovanie operety v Bratislave a výchovu novej generácie operetných umelcov. Za toto obdobie sa orchestru podarilo zapísať sa do dejín interpretácie klasickej operety. Sústreďuje sa najmä na hudbu vychádzajúcu z viedenských valčíkov – hudbu tanečných salónov, cez klasické operety až po súčasné diela. Významnú časť repertoáru tvoria skladby slovenských autorov. Orchester už inšpiroval viacerých súčasných skladateľov k napísaniu nových diel. Za najvýznamnejšie počiny možno považovať iniciovanie napísania novej pôvodnej slovenskej operety „Láska na Považí“ (Víťazoslav Kubička – Oľga Duhanová), ktorá mala premiéru v októbri 2015 a operety pre deti "Priadka, čo pesničkou priadla" (Michal Šintál – Oľga Duhanová), ktorá bude mať pódiovú premiéru 19. 6. 2022.
MOB združuje špičkových profesionálnych hudobníkov, ktorí sú členmi najvýznamnejších slovenských telies ako Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a orchester Slovenského národného divadla.
MOB je jediným neštátnym orchestrom na Slovensku, ktorý má vlastnú koncertnú abonentnú sezónu. Môžete ho však počuť nielen na koncertných pódiách, či vo vysielaní rozhlasu a televízie – vyhľadávajú ho aj organizátori reprezentačných plesov a významných firemných podujatí, recepcií, a pod.

Od roku 2018 organizuje MOB každoročne Majstrovské operetné kurzy. Na nich – pod dohľadom najlepších medzinárodných operetných sólistov – rozširujú svoje obzory mladé slovenské operetné nádeje. V roku 2021 sa kurzov zúčastnili aj frekventanti zo zahraničia, čím sa Majstrovské operetné kurzy stali medzinárodnou kultúrnou a vzdelávacou udalosťou.

Snaha o rozšírenie repertoáru viedla aj k založeniu Metropolitného zboru Bratislava, ktorého členovia prichádzajú z najlepšieho zboru na Slovensku – Slovenského filharmonického zboru. Umožňuje to prinášať poslucháčom i zriedkavé vokálno-inštrumentálne skladby v tej najvyššej kvalite.

V roku 2009 založil MOB Čestné kuratórium. Členmi sa môžu stať významné osobnosti medzinárodného kultúrneho, vedeckého a spoločenského života. Úlohou týchto osobností je stáť po boku orchestra, pomáhať radou, podporiť navonok ciele a tiež ich prezentovať na rôznych fórach doma i vo svete. Zatiaľ sa členmi stali legendárna speváčka Prof. Ks. Renate Holm (D, A); hudobný skladateľ Prof. PhDr. Egon Krák ArtD. (SK); významný nemecký historik SKH Dr. Friedrich Wilhelm Prinz von Preußen (…………D); zakladateľ tradície Bratislavských novoročných koncertov JUDr. Ján Sabol, najvýznamnejší pražský galerista PhDr. MgA. Miro Smolák (SK, CZ); dirigenti Zdeněk Macháček (SK…), Leoš Svárovský (CZ), Emmanuel Villaume (F, USA) a Kaspar Zehnder (CH).

Dom kultúry Zrkadlový háj

  16.01.2022 | 17:00 - 18:00

  Hudba

 15 € / 12 € seniori ZŤP a študenti do 26 r. / 5 € deti do 12 rokov

ZRUŠENÉ! MELÓDIE Z ČIAS PROPELERU

Podobné podujatia