KONZERVATORISTI V PETRŽALKE

Koncertné vystúpenie študentov a pedagógov Konzervatória Tolstého 11 v Bratislave

Účinkujú študenti hry na sláčikové a strunové nástroje 

1. Georg Phillip Telemann: Fantázia pre husle č. 1, B dur
Largo, Allegro
Andrej Hamara, husle

2. Joseph Haydn: Koncert pre husle C dur
Allegro moderato
Mária Novosadová, husle

3. Antonio Ruiz-Pipó: Cancion
Dávid Cibula, gitara

4. Domenico Dragonetti: Koncert pre kontrabas č. 3
Andante, Allegretto
Daniel Herc, kontrabas

5. Peter Iljič Čajkovskij: Meditácia
Hana Chrappová, husle

6. Johann Sebastian Bach: Preludium a Gigue d mol BWV 1008
Natália Verešová, violončelo

7. Johann Sebastian Bach: Sonáta pre violu da gamba D dur BWV 1028
Adagio, Allegro
Uladzimir Karabeinik, kontrabas

8. Franz Schubert: Včielka
Andrej Hamara, husle

9. Johann Sebastian Bach: Sonáta a mol BWV 1003
Grave, Allegro
Judita Gajdošová, husle

10. Andrew York: Sunburst
Dávid Cibula, gitara

11. Renaud Garcia-Fons: Procession
Richard Sčepánek, kontrabas
Daniel Herc, kontrabas
Bertram Beták, kontrabas

12. Antonín Dvořák: Cyprišé č. 4: Ó, naší lásce
Simona Bohovičová, husle
Jana Mária Gabčová, husle
Matej Michalec, viola
Nikola Adamcová, violončelo


Klavírna spolupráca:
Mgr. Martin Hríň: č. 2, 8;
Mgr. art. Ivana Chrapková, ArtD.: č. 4, 7;
Mgr. art. Mayuko Takine: č. 5

Pedagogické vedenie:
Mgr. art. Juraj Tomka, ArtD.: č. 1, 2, 8;
Mgr. art. Radka Krajčová: č. 3, 10;
Mgr. art. Zoltán Janikovič, PhD.: č. 4, 7;
Mgr. art. František Török: č. 5;
Mgr. art. Jozef Lupták, ArtD.: č. 6;
MgA. Daniel Rumler: č. 9;
Samuel Alexander: č. 11,
Mgr. Martin Ruman, ArtD.: č. 12

Program na stiahnutie

Facebook Konzervatórium Bratislava

CC Centrum

  19.03.2023 | 17:00 - 18:30

  HUDBA

 3 € / 2 € študenti, dôchodcovia a ZŤP

KONZERVATORISTI  V PETRŽALKE

Podobné podujatia